Samliv

Stiftelsen MorFarBarn har som formål å fremme saklig informasjon om kjønn, seksualitet og samliv med fokus på den klassiske familieforståelsen der ekteskapet består av én mann og én kvinne, og der barn har rett til å kjenne sine biologiske foreldre og vokse opp hos dem, så langt det er forsvarlig.

Et kristent ressurs-senter fra Stiftelsen MorFarBarn