Er all synd lik?

Er all synd lik?

At all synd er lik har blitt til en kristen klisje som har fått godt fotfeste i dagens menigheter. Det

De helliges utholdenhet

En gang frelst, alltid frelst?

Det har i den siste tiden stadig blitt hevdet at reformert teologi lærer at hvis noen er utvalgt så vil

Hva er vranglære? kjetteri, kjettersk, vranglærer

Hva er egentlig vranglære?

I det siste er det mange som har uttrykt seg med sterke ord i diskusjoner som har foregått i lavkirkelige

Religioner, relativisme

Er alle religioner sanne?

For en liten stund siden kom jeg i samtale en med en person som hevdet alle religioner er sanne. Hvordan

To veier

Postmodernistisk kristendom

I Dagen 17.09 kritiserer Lennart Iversen konferansen «Reis, deg Guds menighet», som ble arrangert for tredje gang i Filadelfia Vennesla.

Snillisme

Snillisme i kristne miljøer

«Jeg er homofil og kristen». Stadig deler personer sine historier hvor de prøver å forene likekjønnet samliv med et liv