Er all synd lik?

Er all synd lik?

At all synd er lik har blitt til en kristen klisje som har fått godt fotfeste i dagens menigheter. Det

Fangenskap, synd

Må vi forkynne om synd?

Flere prester, pastorer, forkynnere og andre kristne ledere i samfunnet i dag, vegrer seg ofte fra å snakke om synd. Tanken er at vi må tilpasse…