Guds kjærlighet

Klippe

Gud er kjærlighet

Det er kanskje få ting det blir forkynt mer om av kristne i dag, enn ordet «kjærlighet». Og det er med god grunn, bibelen sier at Gud er kjærlighet (1.Joh 4:8). Dette er en helt fundamental sannhet.

Men det er dessverre slik at dette ordet på mange måter har mistet sin betydning i kulturen vi lever i. Kjærlighet har blitt begrenset til være en romantisk og følelsesbasert idé.

Se videoen:

Kun kjærlighet?

Noen har redusert Gud til å «kun» være kjærlighet. Ord som hellighet, rettferdighet og vrede har blitt helt fjerne konsepter for mange som kaller seg kristne i dag.

Det er ikke sjeldent man hører mennesker si «Jeg tror ikke på en Gud som dømmer, jeg tror på en Gud som er kjærlighet». Man lager dermed en motsetning mellom «kjærlighet» og det andre bibelen sier om Gud, hvor denne «kjærligheten» trumfer alt annet.

Men hvis vår definisjon av «kjærlighet» utelukker andre sannheter om Gud som er åpenbart i skriften, så kan vi være helt sikre på at denne definisjonen er feil. Å si at Gud kun er kjærlighet, er å skape en gud i sitt eget bilde. Vi har da laget oss et idol, og snakker ikke lenger om den sanne Gud.  

Gud består ikke av deler

I bibelen blir Gud beskrevet med mange ulike ord og attributter, men det betyr ikke at Gud består av deler. Det er ikke slik at Gud er en del hellig, en del rettferdig og en del kjærlighet osv.

Gud er hans attributter; han er hellig, han er rettferdig, og han er kjærlighet. Vi kan derfor ikke isolere Guds kjærlighet fra de andre, men må holde alt det bibelen sier om Gud sammen.

Evig kjærlighet

I Jeremia 31:3 står det at Gud har elsket sitt folk med en evig kjærlighet. Akkurat slik Gud er evig, er hans kjærlighet evig. Gud eksisterer i seg selv og har ingen begynnelse. Gud er derfor og har alltid vært kjærlighet.

Og før Gud skapte verden, var Guds kjærlighet aktiv blant personene i treenigheten. Jesus sier blant annet i Johannes 17:24 at Faderen elsket han før verdens grunnvoll ble lagt.

Upåvirket kjærlighet

En måte Guds kjærlighet til oss mennesker skiller seg ut på, er at den er upåvirket. Kjærligheten blant mennesker har ofte sitt grunnlag i noe hos en person. Kanskje vi elsker noen fordi vi synes de er fantastiske, eller fordi de har gjort noe godt mot oss. Men Gud elsker oss ikke på grunn av noe i oss. 

Guds kjærlighet er ikke basert på objektet for kjærligheten, og er heller ikke et følelsesbasert konsept, men kommer av hans frie og suverene vilje. Gud elsker fordi han er kjærlighet, kjærligheten kommer fra hans natur.

Se for eksempel 5.Mosebok 7:7-8 hvor vi kan vi lese om hvorfor Gud utvalgte Israels folket. Det var ikke på grunn av hvem de var, eller hva de hadde gjort. Det står at Gud valgte dem rett og slett fordi han elsket dem og ville holde eden han hadde gitt dem.

Guds kjærlighet er et privilegium

At Gud elsker oss er slett ingen selvfølge, men et stort privilegium. «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!» (1.Joh 3:1). Guds kjærlighet blir her rotfestet i vår adopsjon. Vi er ikke av naturen Guds barn, men blir det gjennom frelsen (Ef 2:1-10).

Korset

På korset fikk verden se den største kjærlighetsdemonstrasjonen noensinne.

«Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.»
-Romerne 5:8

Mens vi var syndere, døde Kristus for oss. Tenkt det! Mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død (Rom 5:10). Gud elsker oss ikke på grunn av at Jesus døde for oss, men Jesus døde for oss fordi Gud elsker oss.

Er vi verdt Jesu blod?

En hører ofte folk si at vi var verdt Jesu blod. Men dette er jo å snu hele det bibelske budskapet opp ned. Vi er på ingen måte verdt Jesu blod. Det var jo på grunn av nåde at Gud gav sin sønn for oss, ikke fordi vi fortjente det eller var verdifulle.

Korset handler ikke om hvor gode og flotte vi er. Korset handler om Guds demonstrasjon av sin enorme nåde og ufortjente kjærlighet til en syndig og fordervet menneskeslekt.

Vår verdi kommer ikke av noe i oss selv, men er noe Gud har gitt oss. Vår verdi kommer av at Gud har gjort oss til objektet for sin kjærlighet. Gud elsker oss, ikke på grunn av hvem vi er, men på grunn av hvem han er.

Klippen

I bibelen blir Gud ofte kalt for klippen. Gud er en «trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettskaffen er han» (5.Mos 32:4), «Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger» (Jak 1:17).

Mennesker kan svikte oss, men Gud vil aldri svikte. Slik han er evig og trofast, er hans kjærlighet evig og trofast.  

Tegnet på en sann tro

I Kristus får vi del i Guds kjærlighet. Dette er en annen kjærlighet enn den som er i verden, det er en kjærlighet fra Gud. Dette er tegnet på en sann tro og at vi virkelig er født av Gud: at vi elsker hverandre (1.Joh 4:7-8). Alle som er født på ny, har denne kjærligheten fra Gud.

Så hvordan er denne kjærligheten?

1.Korint 13:4-7

«Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.»

Det er helt umulig for et menneske å elske noen med en slik kjærlighet i egen kraft. Men ved hjelp av Den Hellige Ånd, som har blitt gitt oss, kan vi stadig få større del i denne kjærligheten.

Bibel

Hvorfor bør kristne lese i Bibelen?

Mange kristne har kronisk dårlig samvittighet fordi de vet de burde lese Bibelen mer. Vi forstår intuitivt hvor viktig Bibelen er. Gud som er god

Teologi, bøker

Er teologi viktig?

I noen kristne miljøer er det stor skepsis til teologi. Ordet har for mange en negativ betydning. En forbinder det ofte med noe tørt, kaldt…

Du er ikke god nok.

Du er ikke god nok

Følelsen av å ikke være “god nok” virker å være en voksende trend. Man sammenligner seg med andre man bekymrer seg og føler at man ikke…

Gi en gave

Vipps: 692 607

Bankoverføring: 3000.50.91248

Organisasjonsnr. 927092948

TeologiTavla

YouTube

Podcast