Kristi himmelfartsdag og Jesu Herredømme

Kristi himmelfartsdagsdag
Picture of Kristian Rygg

Kristian Rygg

eldste i Bibelkirken Oslo

Mange i Norge vet ikke hva som feires på Kristi Himmelfartsdag. Dette er både litt morsomt og litt trist, i og med at det ligger i selve navnet denne dagen har fått. Når det gjelder oss kristne, vet nok likevel de fleste hva som feires denne dagen, men jeg tror mange kanskje ikke forstår hva som er så spesielt ved den. Hva er det som gjør denne dagen så spesiell at den lenge har vært en rød dag i kalenderen, selv om den alltid kommer på en torsdag? Under de andre kristne høytidene som har fått egne røde dager, feirer vi jo veldig store historiske begivenheter. I jula ble Jesus født, i påska døde han og stod opp igjen, og i pinsa ble Den hellige ånd utøst, men hva er egentlig så stort med at Jesus fór opp til himmelen?


I Lukas 24:51, etter at Jesus har minnet disiplene om at han skal sende Den hellige ånd, kan vi lese at han ble skilt fra dem, og at han «…ble tatt opp til himmelen». I Apostlenes gjerninger 1:9, som også er skrevet av Lukas, leser vi: «Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres». Det er likevel ikke selve reisen opp til himmelen og det at han forsvant bak en sky, som er det mest spesielle ved denne dagen (selv om det må ha vært en sterk opplevelse for disiplene), men heller hva det innebar at han fòr opp til himmelen.

Innsatt ved Guds høyre hånd

I Markus 16:19 kan vi lese at han ble tatt opp til himmelen og «satte seg ved Guds høyre hånd». Det at Messias satte seg ved Guds høyre hånd, betyr at Gud har innsatt ham som Herre over alt. I salme 110 profeteres det om Messias, og David sier: «Herren sier til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!» (Salme 110:1). Når Jesus blir tatt opp til himmelen, setter han seg ved Guds høyre hånd og er gitt all makt i himmel og på jord. Dette faktum er noe vi ser beskrevet flere steder i det nye testamentet. Se for eksempel på Peters tale fra pinsedagen:

Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellig ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. For David fór ikke opp til himmelen, han sier jo selv: Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias.» (Apostlenes gjerninger 2:32-36).

Her siterer Peter salme 110 og knytter himmelfarten til Jesu herredømme. Ja, Gud har gjort Jesus til både Herre og Messias.


Forfatteren av hebreerbrevet skriver følgende:

«Ham har Gud innsatt som arving over alle ting [min utheving], for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye [min utheving].» (Hebreerne 1:2b-3).

I filipperne 2:9 står det at Gud har opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Apostelen Peter skriver om Jesus at han «… fór opp til himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er underlagt ham» (1 Peter 3:22). 

Kanskje efeserbrevet beskriver det aller best, når det står:

«Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter…» (Efeserne 1:20-22a).

Det finnes også andre skriftsteder i NT som omtaler Jesus som sittende ved Guds høyre hånd. Les gjerne Apg 5:31; 7:55; Rom 8:34; Kol 3:1; Hebr 8:1; 10:12; 12:2.

Gå derfor ut

Derfor, fordi Jesus er Herre over alt, og fordi han sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal vi gå frimodig ut og forkynne evangeliet om hans rike. Kongen er innsatt, hans rike vokser hver dag, og vi får være med å bygge dette riket. Jesus er Herre over enhver nasjon, enhver by og ethvert menneske. Oppdraget vårt er egentlig ikke å forkynne at mennesker trenger å gjøre Jesus til sin Herre, men heller at de må underordne seg og bøye seg for Ham som allerede er deres Herre. Han er kongenes konge, som betyr at han er konge over Jonas Gahr Støre og Kong Harald, over President Biden, Prins Charles, Vladimir Putin, Xi Jinping og alle andre mektige mennesker i denne verden. Disse lever og hersker alle på Guds nåde, og han som avsetter og innsetter konger (Dan 2:21) kan styrte dem ned på sin befaling.


Fordi Jesus er Herre over alt, trenger vi ikke frykte. Vi kristne kan av og til ha lett for å synes synd på oss selv og tenke at vi møter mye motstand, men det er ikke synd på oss. Det er denne verden det er synd på, de som ikke enda har bøyd sine knær for universets Herre. Så la Kristi Himmelfartsdag være en dag hvor du blir oppmuntret av sannhetene vi feirer denne dagen. Jesus har seiret. Jesus er Herre. Fremtiden tilhører ham. Det beste ligger alltid foran oss. Vær frimodig og gled deg i at du får være med å utbre hans rike!

Du er ikke god nok.

Du er ikke god nok

Følelsen av å ikke være “god nok” virker å være en voksende trend. Man sammenligner seg med andre man bekymrer seg og føler at man ikke…

De helliges utholdenhet

En gang frelst, alltid frelst?

Det har i den siste tiden stadig blitt hevdet at reformert teologi lærer at hvis noen er utvalgt så vil de bli bevart, uavhengig av

Slange, djevelen

Hvem er Satan?

I Bibelen møter vi flere ganger en skapning ved navn Satan, og han nevnes både fra talerstolene og i samtaler om kristen tro og praksis…

Gi en gave

Vipps: 692 607

Bankoverføring: 3000.50.91248

Organisasjonsnr. 927092948

TeologiTavla

YouTube

Podcast