Hva er evangeliet?

Gode nyheter, evangeliet

Ordet evangelium betyr «gode nyheter» eller «godt budskap».  Så hva handler disse gode nyhetene om? 

Bibelen forteller at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, ja alt som eksisterer, både plante og dyr. Og han skapte menneskene i sitt bilde. Og alt det han hadde skapt var godt, og menneskene var i en fullkommen relasjon med Gud.

Syndefallet

Men så gjorde de opprør mot Gud, og synden og ondskapen kom inn i verden, ja også sykdom og død. Dette førte til at relasjonen mellom Gud og menneskene ble brutt. Vi ble Guds fiender. Menneskene lot seg lede av Djevelen, som nå fikk makt over dem, og Gud la en forbannelse over jorden.

Men i tillegg til dette gjorde Gud noe uventet, han kom også med et løfte om at han en dag skulle frelse og ta et oppgjør med ondskapen som nå var kommet inn i verden (1.Mos 3:15). Gud hadde nemlig en plan.

Loven

Videre i bibelen kan vi lese om da Gud gav loven til Isralesfolket. Loven ble gitt for å vise hva som var rett, og hva som var galt, den viser oss Guds standard og hans hellige karakter. Og lovens krav var så store at det ikke var noen som klarte å oppfylle dem helt perfekt. Ingen var i stand til å holde den fullt og helt.

Vi mennesker har lett for å tenke at vi innerst inne er gode. Noe av grunnen til dette at vi sammenligner oss med andre mennesker. Vi måler vår egen rettferdighet, opp mot vår egen standard.

Men framfor Gud, så står vi alle på lik linje. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og syndens lønn er døden (Rom 3:23; 6:23). Hele menneskerasen ble urene etter syndefallet, noe som gjorde det umulig for oss å oppnå rettferdighet i oss selv. Framfor en hellig og ren Gud, som hater synd, har vi mennesker ingen ting å vise til.

Problemet

Vi mennesker, har derfor et stort problem, og det er at Gud er god. Fordi Gud er god, så vil han ta bort all ondskap som er i verden. Og dette inkluderer oss, onde mennesker, vi er alle fortapt. I tillegg til dette er vi, på grunn av fallet, av naturen vredens barn, og underlagt djevelens makt, ja slaver av synden.

Frelsens mulighet

Men fordi Gud elsket menneskene så høyt, og fordi han ville vise sin nåde og herlighet, så gjorde Gud det som var umulig for oss. Han lagde en vei, som gjorde det mulig for oss og på nytt å komme inn i en relasjon med ham, den som ble brutt ved fallet.

«For så høyt, har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv.»
-Johannes 3:16

Gud kunne ikke bare tilgi menneskene uten videre. Da hadde han jo ikke vært rettferdig, for menneskene fortjener jo å gå fortapt. For at Gud skulle kunne tilgi oss, måtte noen betale for den straffen vi fortjente, og ta på seg Guds vrede.

Jesu død

Dette løste Gud, ved å sende sin egen sønn for å dø for oss. Gud selv, ble et menneske, av samme slags kjøtt og blod som oss, og gjorde det vi ikke klarte (Joh 1; Rom 8:3-4). Han levde et helt perfekt og syndfritt liv. Dette gjorde det mulig for han å betale for våre synder, siden han selv var uten skyld.

Mens vi enda var syndere og i fiendskap mot Gud, så tok Jesus på seg Guds vrede, og ble gjort til synd for oss. Han døde på korset, og forsonet dermed verden med Gud, og tilfredsstilte Guds rettferdighet (Rom 3:23-25). Og Jesus, betalte ikke bare for våre synder, men han overvant også Djevelens og dødens makt over oss (Hebr 2:14).

Som det står i Kolosserne 2:15: «Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.»

Jesu oppstandelse

Og Jesu forble ikke død! På den tredje dagen, etter at han hadde blitt korsfestet og gravlagt, sto han opp igjen. Dette stadfestet at Jesus virkelig var Guds mektige sønn og hans seier over døden (Rom 1:4). Fordi Jesus sto opp, skal de som tror på ham også stå opp.

Profetier

Alt dette skjedde etter skriftene. Jesus oppfylte en mengde profetier som var skrevet i det gamle testamentet, om at Gud skulle sende Messias for å frelse sitt folk.

Guds rike

Jesus opprettet et nytt rike på jorden, Guds rike, som er for alle de som tror på hans navn. Gud befaler nå alle mennesker, å vende om slik at syndene deres skal bli strøket ut (Apg 17:30). Gjennom å bekjenne at Jesus er Herre, og tro at Gud oppreiste ham fra de døde, blir vi frelst (Joh 1:12; Rom 10). Dette er noe Den Hellige Ånd gjør oss i stand til (Joh 1:13; 1.Kor 2:14).

I Kristus, blir vår synd tatt bort, og Jesu rettferdighet blir tilregnet oss. Dette er Guds enorme kjærlighet og nåde, for alle de som tror. At han gir oss rett til å være hans barn, helt ufortjent. Helt uavhengig av våre gjerninger, bare på grunn av hans godhet (Rom 9:16).

Dommen

Det kommer en dag, da Gud skal dømme verden. Og Gud vil dømme rettferdig. Alle de som ikke har tatt imot Jesus, må selv stå til ansvar for sin egen synd på denne dagen. Men alle de som hører Kristus til, vil ikke bli dømt, fordi Jesus allerede har betalt for dem.

De gode nyhetene

Evangeliet er de gode nyhetene om at Jesus Kristus, Guds sønn, døde for våre synder og sto opp igjen, at han for evig overvant dødens makt, og at det nå ikke er fordømmelse for de som tror, men evig liv.

Teologi, bøker

Er teologi viktig?

I noen kristne miljøer er det stor skepsis til teologi. Ordet har for mange en negativ betydning. En forbinder det ofte med noe tørt, kaldt…

Snakke bobler, hellig tale

3 regler for hellig tale

Ettåringen hjemme har så vidt begynt å lære seg noen ord. Vi som er noen år eldre tenker at vi allerede er utlært. Men kan det…

Klarhet, puslespill

Kan vi forstå bibelen?

Å studere teologi er spennende. Særlig likte jeg godt å lære hvordan Bibelen var formet av den sammenhengen den ble skrevet i….

Gi en gave

Vipps: 692 607

Bankoverføring: 3000.50.91248

Organisasjonsnr. 927092948

TeologiTavla

YouTube

Podcast