Hva er treenigheten?

Treenigheten

Læren om treenigheten er fundamental for den kristne troen. Den er nødvendig for å ha en rett forståelse av hvem Gud er. Treenigheten er vanskelig og kompleks. Det er også en av de delene ved den kristne troen som mange misforstår.

«Treenighet», betyr ikke tre som er enige, men «tre i enhet» eller «tre enheten». Dette ordet står ikke i bibelen, men er et begrep som er skapt for å oppsummere og definere noe som skriften tydelig lærer.

Definisjon

Vi kan definere treenigheten slik: Gud er ett vesen i tre personer.

Se videoen:

Ulike personer

La oss begynne med den siste delen av definisjonen. At Gud er tre personer innebærer at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd i en forstand er ulike. Nøyaktig hvordan de er ulike er ikke så lett å si, men man har i historien valgt å bruke ordet «person» for å beskrive dette.

Når vi sier at Gud er tre personer, mener vi altså at Faderen ikke er sønnen, de er ulike personer. Det betyr også at Faderen ikke er Ånden. Og at Sønnen ikke er Ånden eller Faderen.

At Faderen ikke er sønnen kan vi F.eks se i vers hvor Jesus, altså sønnen, ber til Faderen (Joh 17). Også Den Hellige Ånd også er en person. Ånden blir blant annet i bibelen kalt for «Talsmannen», som blir sendt av Faderen (Joh 14:26).

I Matteus 3, hvor vi kan lese om Jesu dåp, ser vi alle personene i treenigheten operere samtidig. Jesus ble døpt, Ånden kom ned over han som en due og Faderen talte fra himmelen.  

Hver person er sann Gud

I tillegg til at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er ulike personer, er også hver person Gud. De er ikke skapt, med har alltid eksistert som den evige sanne Gud.

At Faderen er Gud er kanskje det enkleste å vise. Faderen blir gjennom hele bibelen tilbedt og æret som Gud.

Bibelen lærer også flere steder at også Sønnen og Den Hellige Ånd er Gud. I Johannes 1:1 ser vi at Ordet (som er Jesus) både var «hos Gud» som viser til at Sønnen og Faderen er ulike personer, og at «Ordet var Gud», som viser at Jesus er Gud.  

I Apostlenes gjerninger kapittel 5:3 sier Peter til Ananias: «Hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd?» og så i vers 4: «Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for». Den Hellige Ånd blir altså her omtalt som Gud.   

En interessant ting er hvordan tekster om Gud i det gamle testamentet blir anvendt om Jesus og Den Hellige Ånd i det nye testamentet. Ta for eksempel Jesaja 8:13-14 hvor det står at Herren, hærskarenes Gud, skal bli en helligdom og til en «snublestein» og «en anstøtsklippe» for Israels hus. I NT står det at Jesus er denne snublesteinen (Rom 9:33; 2.Peter 2:7-8).

Der det står at Gud sendte ut Jesaja som profet i GT (Jesaja 9:6), lærer Paulus i Apostlenes gjerninger at det var Den Hellige Ånd som talte disse ordene (Apg 28:25-26).

En Gud

Hvis bibelen kun lærte at Gud er tre personer, og at hver person er sann Gud, ville den logiske konklusjonen vært at; det finnes tre guder. Men dette er ikke et mulig alternativ. Bibelen lærer nemlig også en klar og tydelig monoteisme, at det kun er en Gud.

I 5.mosebok 6:4 står det:
Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.

Og i Jesaja 44:6 sier Gud om seg selv:
Jeg er den første, og jeg er den siste, det finnes ingen annen Gud enn jeg.

Fordi Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd blir omtalt som Gud og at det kun er en Gud, må dette bety at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er ett vesen. De er ikke 1/3 Gud hver, men hver person er sann Gud.

Tre i en

Gud er altså tre og en samtidig, men ikke på den samme måten. Det ville vært en motsetning å si at Gud er tre og en på den samme måten. Men bibelen lærer at Gud i en forstand er tre, nemlig tre personer, og at han i en annen forstand er en, nemlig ett vesen.

Treenigheten er et mysterium for oss mennesker. Vi kan ikke forstå den fullt og helt, men vi kan stole på at det bibelen sier om Gud er sant. Vi må tro på læren om treenigheten, ikke fordi det er det enkleste svaret, men fordi bibelen tvinger oss til å tro på den.

Bibel

Hvorfor bør kristne lese i Bibelen?

Mange kristne har kronisk dårlig samvittighet fordi de vet de burde lese Bibelen mer. Vi forstår intuitivt hvor viktig Bibelen er. Gud som er god

God, Guds godhet

Euthyfron-dilemmaet

Det kristne håpet handler om at Gud gjennom sin Sønn ved sin Ånd frelser mennesker fra alt som har gått galt som følge av synden,

Gi en gave

Vipps: 692 607

Bankoverføring: 3000.50.91248

Organisasjonsnr. 927092948

TeologiTavla

YouTube

Podcast