Hvordan kan jeg vite at jeg er utvalgt?

Hvordan kan jeg vite at jeg er utvalgt?
Picture of Martin Stomnås

Martin Stomnås

daglig leder i TeologiTavla

Skriften lærer at Gud har utvalgt hvem som skal bli frelst (Ef 1:4; Rom 8:28-30), og de troende blir flere steder referert til som de «utvalgte» (Kol 3:12; 2.Tim 2:10; Tit 1:1). Et av de vanligste spørsmålene i møte med denne læren er derfor naturligvis: Hvordan kan jeg vite om jeg er utvalgt?

De som tror er utvalgt

I 1.Tessalonikerbrev skriver Paulus:
«Dere er elsket av Gud, søsken, og vi vet at dere er utvalgt.» (1.Tess 1:4)

Hvordan kunne Paulus vite at de han skrev til var utvalgt? Han sier videre:
«For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved Den hellige ånd og med full overbevisning.» (1.Tess 1:5a)

Paulus visste at de var utvalgt, på grunn av måten de responderte på evangeliet. Fordi Den hellige ånd virket i dem, slik at de kom til tro da evangeliet ble forkynt for dem. De utvalgte er altså de som kommer til tro. Dette kan vi også se i Apostlenes gjerninger. Etter at Paulus og Barnabas hadde forkynt evangeliet, leser vi at «alle som var bestemt til evig liv, kom til tro.» (Acta 13:48).

Menneskets syndeforderv og frelsens mirakel

Slik menneskene er i seg selv tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til (1.Kor 2:14). På grunn av at alle har en syndig natur etter fallet, er det ingen som verken kan eller vil ha Gud (Rom 3:10-18; 8:5-8). Vi mennesker står ikke i en nøytral posisjon ovenfor Gud, hvor vi er i stand til å si ja eller nei til frelsen. Vi er i vår naturlige tilstand i opprør mot Gud på grunn av vår synd.

At mennesker tar imot Guds ord og tror på evangeliet, er derfor et tegn på at Gud har gjort noe! At mennesker blir frelst er et overnaturlig mirakel. Gud virker i mennesker med sin ånd, slik at de kan ta imot frelsen. 

Alle som vil bli frelst, kan bli frelst

Det er ikke slik, som noen forestiller seg, at det finnes personer som ønsker å bli kristne, men som ikke kan det fordi de ikke er utvalgt. Nei, alle som vil bli frelst, kan bli frelst. Det er nettopp de som vil bli frelst, som er utvalgt. De blir ikke utvalgt fordi de vil bli frelst, men de vil bli frelst, fordi de er utvalgt. Fordi Gud virker i dem, slik at de både vil og gjør det som er etter hans vilje (Fil 2:13).

Vi kan vite hvem som er utvalgt, men ikke hvem som ikke er det

Vi mennesker kan ikke vite hvem som ikke er utvalgt, og det er ikke vår jobb å bedømme dette. At noen avviser evangeliet, er heller ikke et sikkert tegn på at noen ikke er utvalgt, fordi det er mulig å avvise evangeliet i lang tid før en blir kristen. Derfor må evangeliet forkynnes for alle uten unntak. Gjennom forkynnelsen av evangeliet drar Gud til seg sine, føder dem på ny og gir dem troen og omvendelsen.

Selvom vi ikke kan vite hvem som ikke er utvalgt, kan vi vite hvem som er det, fordi vi kan se fruktene av Guds verk i våre liv. Hvis du bekjenner Jesus som Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst (Rom 10:9). Dette er ikke noe noen mennesker er i stand til å gjøre uten Den hellige ånd (1.Kor 12:3). Hvis du tror på evangeliet, kan du derfor vite at du er utvalgt.

Klarhet, puslespill

Kan vi forstå bibelen?

Å studere teologi er spennende. Særlig likte jeg godt å lære hvordan Bibelen var formet av den sammenhengen den ble skrevet i….

Religioner, relativisme

Er alle religioner sanne?

For en liten stund siden kom jeg i samtale en med en person som hevdet alle religioner er sanne. Hvordan kunne vi kristne påstå at

Rettferdigjørelse

Rettferdiggjort ved troen

”Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.” (Rom. 5:1) Når vi skal snakke om

Gi en gave

Vipps: 692 607

Bankoverføring: 3000.50.91248

Organisasjonsnr. 927092948

TeologiTavla

YouTube

Podcast