Guds hellighet

Hele jorden er full av hans herlighet, Guds hellighet

«Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet.»

Slik står det i Jesaja 6:3. Gud er hellig. Dette er noe alle kristne kjenner til. Vi synger det i våre lovsanger og leser om det i bibelen. Men hva betyr det at Gud er hellig?

Definisjon

Ordet «hellig» betyr noe som er annerledes, separert eller satt til side. Gud er helt unik og ulik fra det skapte. Han er opphøyet over alt annet og ingen er lik.

«Deg, Herre, tilhører storhet og makt,herlighet, ære og majestet, alt som er i himmelen og på jorden.»
– 1.Krø 29:11

At Gud er hellig, innebærer også at han er fullkommen og moralsk perfekt. Han er uten synd, og kan ikke synde. Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham (Joh 1:5).

Guds gjerninger

Guds hellighet blir manifestert gjennom hans gjerninger. Fordi Gud er hellig, er alt det han gjør godt og rettferdig (Sal 145:17). Alt det han gjør skjer i harmoni med hans perfekte og fullkomne natur.

Guds lov

En annen måte Guds hellighet vises er gjennom hans lov. I Romerne 7:12 står det: «Loven er altså hellig, og budet er hellig, rett og godt.»

Loven forbyr synd i alle dens former, både i tanker og gjerninger. Den er en gjenspeiling av Guds hellige karakter og viser oss hans standard. Loven ble også gitt for at hans folk skulle skille seg ut fra de andre nasjonene. De skulle være satt til side for Gud.

Jesus Kristus

Vi ser også Guds hellighet bli åpenbart gjennom han som i bibelen blir kalt «Den hellige og rettferdige», Jesus Kristus (Apg 3:14). Jesus levde et perfekt og fullkomment liv, og oppfylte hele loven.

Guds hellighet ble også manifestert gjennom Jesus på korset. Jesus var nødt til å dø, fordi Gud er hellig.

Det er ikke slik at Gud bare misliker synd, eller foretrekker noe annet. Fordi Gud er hellig, hater han all synd. (Sal 5:5; Ordsp 6:16-19) Han elsker alt som er i samsvar med sin karakter, og han avskyr alt som ikke er det. Det står til og med at Gud er vred over synd hver dag (Sal 7:12).

Jesus død på korset viser oss hvor høyt Jesus elsket oss, men også hvor mye Gud hater synd. For sin egen ære, og fordi Gud elsket menneskene og ønsket å vise sin nåde, valgte Gud frelse. Men dette kunne ikke skje uten at noen betalte for våre synder.

Som det står i Hebreerne 9:22: «uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse.»

Jesus døde på korset og tok på seg Guds rettferdige dom og vrede over synden. Gud elsket oss så høyt, og hatet synden så mye, at hans egen Sønn måte lide og dø på et kors, slik at han kunne tilgi.

Er Gud for streng?

I bibelen kan vi flere steder lese om hvordan Gud reagerer på synd. En synd førte til Adam og Eva ble kastet ut av hagen, på grunn av en synd fikk ikke Moses lov til å komme inn i Kanaan, og for en synd ble Safira og Ananias drept. Vi kan også lese om at Gud utslettet hele folk, F.eks da han sendte svovel og ild over Sodoma og Gomorra og ødela byene på grunn av deres synd.

Disse tekstene kan for mange skape sterke reaksjoner. Hvorfor gjorde Gud dette? Er ikke Gud alt for streng? Men at Gud dømmer synd, bør ikke sjokkere noen. Det er jo den rettferdige og gode reaksjonen til en hellig Gud.

Det som bør sjokkere oss, er alle de gangene Gud velger å gi nåde, istedenfor sin vrede og dom. Og det er ikke sjeldent (Jes 43:25; Sal 16:1; Joh 1:16).

«Hjertet holdt ikke fast ved ham, de var ikke tro mot hans pakt. Men han var barmhjertig, han tilga synden og ødela dem ikke. Gang på gang holdt han vreden tilbake og slapp ikke all sin harme løs.»
– Salme 78:37-38

Vi skal være hellige

I bibelen blir også de kristne kalt hellige. «Vi skal være hellig, slik Gud er hellig» (1.Pet 1:15)  og Gud tukter oss for at vi skal få del i Hans hellighet (Heb 12:10).

I efeserne 1:4 står det at: «I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellig og uten feil.»

Gud utvalgte oss «til å være hellige og uten feil». Og være en kristen handler nettopp om at vi blir mer og mer lik Gud. Vi skal være annerledes, og satt til side, vi skal ikke leve som verden, men etter Guds vilje.

Det var også derfor Jesus døde for kirken: «for å gjøre den hellig og rense den» (Ef 5:26).

Hellighet er resultatet av en sann relasjon med Gud. Vi har del i Guds hellighet, når vi føler, handler og tenker i harmoni med Guds vilje og karakter. Dette er slik vi kan leve liv til Guds ære.  

Treenigheten

Hva er treenigheten?

Læren om treenigheten er fundamental for den kristne troen. Den er nødvendig for å ha en rett forståelse av hvem Gud er. Treenigheten er…

Fangenskap, synd

Må vi forkynne om synd?

Flere prester, pastorer, forkynnere og andre kristne ledere i samfunnet i dag, vegrer seg ofte fra å snakke om synd. Tanken er at vi må tilpasse…

Er all synd lik?

Er all synd lik?

At all synd er lik har blitt til en kristen klisje som har fått godt fotfeste i dagens menigheter. Det er sant at all synd

Gi en gave

Vipps: 692 607

Bankoverføring: 3000.50.91248

Organisasjonsnr. 927092948

TeologiTavla

YouTube

Podcast